Strategia rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia”     dodano dn.17-06-2013

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem okreslajacym najważniejsze kierunki rozwoju Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia” działajacego na terenie czterech gmin województwa podlaskiego: Dobrzyniewa Dużego, Jasionówki, Knyszyna i Krypna. Lokalna Strategia Rozwoju powstała jako ukoronowanie szeregu spotkan, warsztatów, wyjazdów społecznosci lokalnych reprezentujacej trzy sektory: społeczny, biznesowy i pozarzadowy. W nierzadko burzliwej, ale zawsze konstruktywnej atmosferze dyskusji wykuwała sie idea zmian w sposobie myslenia o swojej „Małej Ojczyznie”, idea tworzenia wspólnoty ludzi gotowych wziac na siebie cieżar odpowiedzialnosci za przyszłosc swojego regionu. Od momentu wejscia Polski do Unii Europejskiej zwielokrotniły i stały sie realne możliwosci zwiazane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. I to srodków nie dzielonych centralnie, ale bezposrednio przez samych zainteresowanych. Na inwestycje może i małe, ale wypływajace z jasno okreslonych potrzeb i oczekiwan społecznosci lokalnych. Takimi to własnie funduszami kierowanymi bezposrednio do lokalnych pomysłodawców zarzadzac bedzie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Królewski Gosciniec Podlasia”.

 Więcej..


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia