Stowarzyszenie "Królewski Gościniec Podlasia"

                                   

Idea powołania partnerstwa powstała w 2006 roku z inicjatywy samorządów gmin Dobrzyniewa Dużego i Krypna. W styczniu 2006 roku odbyły się warsztaty gminne dla lokalnych liderów. W spotkaniach brało udział czterdziestu przedstawicieli trzech sektorów zaangażowanych w budowanie partnerstwa: samorządowego, biznesowego i społecznego. W trakcie wspólnych prac opracowano statut stowarzyszenia, oraz przygotowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Na konferencji podsumowującej prace Partnerstwa, w dniu 4 lutego 2006 r. powołano do życia Stowarzyszenie „Królewski Gościniec Podlasia”.

 Więcej..


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia