Statut Stowarzyszenia "Królewski Gościniec Podlasia"

Stowarzyszenie o nazwie Królewski Gościniec Podlasia, zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach nie zarobkowych, mjącym na celi działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:...

 Więcej...


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia