Konkursy / przetargi

Małe projekty - 2014     dodano dn. 08.09.2014 r.

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy - małe projekty

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Karta oceny zgodności operacji z LSR

 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD


Małe projekty - 2014     dodano dn. 22.05.2014 r.

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy - małe projekty

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Karta oceny zgodności operacji z LSR

 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD


Małe projekty - 2013     dodano dn. 5.11.2013 r.

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy - małe projekty

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Karta oceny zgodności operacji z LSR

 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD


Małe projekty - 2012     dodano dn. 29.06.2012

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy - małe projekty

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD

 Wniosek o wypłatę wyprzedzającego finansowania


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 2012     dodano dn. 29.06.2012

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załacznik nr 1. Doświadczenie beneficjenta

 Załacznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór wniosku o dofinansowanie

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Plan ekonomiczny operacji

 Istrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela

 Oświadczenie o pomocy de minimis

 Wzór gwarancji

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 2012     dodano dn. 29.06.2012

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 Plan ekonomiczny operacji

 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela

 Oświadczenie o pomocy de minimis

 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 Oświadczenie nioskodawcy podejmującego wykonywanie działaności gospodarczej

 Wzór gwarancji

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Odnowa i rozwój wsi - 2012     dodano dn. 29.06.2012

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Małe projekty - 2011     dodano dn. 28-02.2011

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy - małe projekty

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD

 Formularz informacji pomoc de minimis


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 2011     dodano dn. 28-02-2011

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załacznik nr 1. Doświadczenie beneficjenta

 Załacznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór wniosku o dofinansowanie

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Instrukcja instalacji Adobe Reader 9,3

 Plan ekonomiczny operacji

 Istrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela

 Oświadczenie o pomocy de minimis

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 2011     dodano dn. 28-02-2011

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Instrukcja instalacji Adobe Reader 9,3

 Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 Plan ekonomiczny operacji

 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela

 Oświadczenie o pomocy de minimis

 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 Oswiadczenie nioskodawcy podejmującego wykonywanie działaności gospodarczej

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej     dodano dn. 28-02-2011

 Rozporzadzenie MR z 17.10.2007 r

 Rozporzadzenie MR z 6.05.2008

 Rozporzadzenie MR z 13.07.2010

 Rozporzadzenie MR z 7.09.2010


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw     dodano dn. 28-02-2011

 Rozporządzenie MR z 17.07.2008

 Rozporzadzenie MR z 24.03.2009

 Rozporzadzenie MR z 24.03.2010


Małe projekty     dodano dn. 28-02-2011

 Rozporządzenie MR z 9.07.2008

 Rozporzadzenie MR z 27.04.2009

 Rozporzadzenie MR z 19.08.2010


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia