Archiwum

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dodano dn. 05.04.2016

Zarząd Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia serdecznie zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcach. Porządek obrad: 1. Przywitanie członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych Gości. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Stowarzyszenia ze Związku Stowarzyszeń i Fundacji „Podlaska Sieć LGD” oraz odwołania przedstawicieli Stowarzyszenia. 7. Część jubileuszowa. 8. Wolne wnioski 9. Dyskusja. 10. Zakończenie obrad. Prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku braku kworum Walne Zebranie Członków odbędzie się w II terminie o godzinie 16.30. Ponadto informujemy, iż w czasie Walnego Zebrania będzie można wpłacić składkę członkowską.


NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU "PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI" KONKURS 1/2016 dodano dn. 14.02.2016

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego ............

  Więcej........


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dodano dn. 19.06.2015

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków na Walne Zebranie Członków, który odbędzie w dniu 27 czerwca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Kozińcach. Zebranie rozpocznie sie o godzinie 16.00. Porządek obrad: 1. Przywitanie członków Stowarzyszenia 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: • Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2014, • Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014, • Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r, • Rachunku wyników sporządzonego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., • Informacji dodatkowej zawierającej nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia, 5. Wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad.


Rajd rowerowy dodano dn. 24.04.2015

w dniu 01.05.2015 zapraszamy na rajd rowerowy, rozpoczęcie o godz 13.00 przy świetlicy wiejskij w Kozińcach w ramach projektu ,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI I TERAŹNIEJSZOŚCI" Z PODLASKIEGO POZARZADOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI. trasa rajdu Kozińce, Kulikówka, Chraboły, Kopisk,Kozińce. Osoby niepełnoletnie zgoda rodziców. Rajd zakończy ognisko. Zapisy u lidera grupy tel.608724661. Serdecznie zaprasza grupa nieformalna.


Warsztaty wedliniarskie dodano dn. 20.04.2015

w dniach 25.04-26.04.2015 o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Chrabołach odbędą się warsztaty wędlińarskie w ramach projetu INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI WSI ,,PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. Zapisy u lidera grupy tel. 507688855. Ilość miejsc ograniczona. Podsumowaniem warsztatów będzie wspólna degustacja mieszkańcom wsi od godz 15.00. Serdecznie zapraszamy grupa nieformalna.


Posumowanie realizacji LSR dodano dn. 16.03.2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia serdecznie zaprasza w dniu 19 marca 2015 roku Mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na spotkanie, na którym zostanie podsumowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej wpływ na likwidację barier i słabych stron, ............

  Więcej........


Drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 17.10.2014

W dniu 15.10 2014 r. odbyło sie 2 posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada wybrała do dofinansowania wniosek złożony przez Gminę Dobrzyniewo Duże zakładający zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy. Kwota dofinansowania wynosi 10 125,81 zł. p>  Lista wniosków wybranych do dofinansowania p>  Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania


Wyjazd do Šakiu dodano dn. 30.09.2014 r.

W sobotę 27 września 2014 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Šakiu na Litwie do Lokalnej Grupy Działania krainy Šakiu, z którą realizujemy projekt współpracy pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości wiejskich rozwijając międzynarodową współpracę w regionach Litwy i Polski”. ............

  Więcej........


Zaproszenie na kurs carvingu dla początkujących dodano dn. 30.09.2014

Nieformalna grupa z Dobrzyniewa Dużego serdecznie zaprasza na kurs.......

  Więcej..


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 29.09.2014

W związku z zakończeniem naboru wniosków do działania "małe projekty" uprzejmie informujemy, że w dniu 29.09.2014 r. o godz. 16.00 w w Biurze Stowarzyszenia odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w czasie którego zostaną ocenione wnioski złożone w ramach naboru. Wnioskodawcy złożyli 2 wnioski na kwotę dofinansowania prawie 20 tys. zł. Dostępna kwota dofinansowania w wysokości 10 125,81 zł.


Spotkania informacyjne dodano dn. 10.09.2014

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi serdecznie zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców, Przedstawicieli Parafii oraz Organizacji Pozarządowych z Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania.......

  Więcej..


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 08.09.2014

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Konkursy i ptrzetargi"


Drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 3.07.2014

W dniu 2.07.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie odbyło się 2 posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Na posiedzeniu Rada dokonała wyboru wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach wdrażania LSR. Z powodu ograniczonej kwoty do dofinansowania zakwalifikowały sie 3 wnioski.

  Lista wniosków wybranych do dofinansowania


  Lista wniosków niewybranych do dofinansowania


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 18.06.2014 r.

W niedzielę 15 czerwca 2014 r. na Stadionie Podlasiak w Knyszynie odbył się Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia. Tegoroczny turniej organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości wiejskich rozwijając międzynarodową współpracę w regionach Litwy i Polski”. W czasie turnieju odwiedzą nas litewscy partnerzy z Lokalnych Grup Działania Marijampoles, krainy Šakiu i krainy Vilkaviškio............

  Więcej........


Wyjazd do Mariampola dodano dn. 11.06.2014 r.

W dniu 31 maja 2014 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Mariampola na Litwie do Lokalnej Grupy Działania „Marijampoles”, z którą realizujemy projekt współpracy pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości wiejskich rozwijając międzynarodową współpracę w regionach Litwy i Polski”. ............

  Więcej........


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 12.06.2014

W związku z zakończeniem naboru wniosków do działania "małe projekty" uprzejmie informujemy, że w dniu 18.06.2014 r. o godz. 17.00 w Swietlicy Wiejskiej w Kozińcach odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w czasie którego zostaną ocenione wnioski złożone w ramach naboru. Wnioskodawcy złożyli 4 wnioski na kwotę dofinansowania ponad 50 tys. zł. Wartość całkowita operacji wynosi 71,5 tys. zł. Dostępna kwota dofinansowania w wysokości 31 197,76 zł.


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 09.06.2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza mieszkanców Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno na Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia, który odbędzie się w dniu 15.06.2014 r. na Stadionie Podlasiak w Knyszynie. Tegoroczny turniej organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości wiejskich rozwijając międzynarodową współpracę w regionach Litwy i Polski”. W czasie turnieju odwiedzą nas litewscy partnerzy z Lokalnych Grup Działania Marijampoles, krainy Šakiu i krainy Vilkaviškio.

  Zaproszenie


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 22.05.2014

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Konkursy i ptrzetargi"


Walne Zebranie Członków dodano dn. 14-04-2014

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w 23.04.2014 r. w świetlicy wiejskiej w Zastoczu. Początek obrad o godz. 17.00

  Porządek obrad


Ankiety monitorujące dodano dn. 06-02-2014

W związku z koniecznością monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju prosimy wszystkich Beneficjentów, którym wypłacone zostało dofinansowanie w roku 2013 i w styczniu 2014 o wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia załączonej ankiety. Ankietę należy wypełnić dla operacji zakończonych dla których zostało wypłacone dofinansowanie. Wzór ankiety załączamy poniżej. Jeśli zrealizowaliście Państwo kilka operacji ankietę należy wypełnić dla każdej operacji oddzielnie. W razie wątpliwości lub problemów z wypełnieniem ankiety proszę o kontakt telefoniczny z Panem Andrzejem Zdanowiczem – 660 374 995. W przypadku rezygnacji z realizacji operacji lub w przypadku odrzucenia wniosku przez Instytucje Wdrażającą proszę o poinformowanie nas o tym fakcie podając tytuł operacji.

  Ankieta monitorująca


II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 28.01.2014

W dniu 22.01.2014 r. w Swietlicy Wiejskiej w Kozińcach odbyło się II posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w czasie którego Rada dokonała wybrała wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze wniosków ogłoszonym w dniu 5.11.2013 r., które otrzymają dofinansowanie w ramach działania dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Z 18 złożonych w terminie wniosków dofinansowanie uzyskało 10 wniosków, 5 wniosków nie uzyskało dofinansowania z uwagi na brak środków. Ponadto 3 wnioski nie spełniły minimalnych wymagań, tzn. uzyskały mniej niż 25 punktów. W załaczeniu poniżej dołączone są listy wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania. W dniu dzisiejszym wsztkie wnioski zostały przekazane do Departamentu Rozowoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

  Lista wniosków wybranych do dofinansowania


  Lista wniosków niewybranych do dofinansowania


II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 06.01.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.01.2014 r.o godz. 14.00 po zakończeniem okresu odwoławczego w Swietlicy Wiejskiej w Kozińcach odbędzie się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w czasie którego Rada dokona wyboru wniosków, które uzyskają dofinansowanie wramach wdrażania LSR po spełnieniu wymogów formalnych.


I Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 06.01.2014

W dniu 6.01.2014 r. w Swietlicy Wiejskiej w Kozińcach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w czasie którego zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru wniosków do działania dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ogłoszonego w dniu 5.11.2013 r. W terminie do 19.12.2013 wnioskodawcy złożyli 18 wniosków o dofinansowanie operacji na kwotę ponad 444 tys. zł. Wartość całkowita operacji wynosi 782 222,35 zł. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków okazało się, że dostępna kwota dofinansowania w wysokości 230 tys. zł. zaspokoi potrzeby 10 wnioskodawców, 5 wniosków nie uzyskało 4 dofinansowania z uwagi na brak środków. Ponadto 3 wnioski nie spełniły minimalnych wymagań, tzn. uzyskały mniej niż 25 punktów. W załaczeniu poniżej dołączona jest lista rankingowa.

  Lista rankingowa


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 22.12.2013

W związku z zakończeniem naboru wniosków do działania "małe projekty" uprzejmie informujemy, że w dniu 6.01.2014 r. o godz. 14.00 w Swietlicy Wiejskiej w Kozińcach odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w czasie którego zostaną ocenione wnioski złożone w ramach naboru. Wnioskodawcy złożyli 18 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 444 tys. zł. Wartość całkowita operacji wynosi 782 222,35 zł. Dostępna kwota dofinansowania w wysokości 230 tys. zł. 1 wniosek został złożony po terminie.


Spotkania informacyjne dodano dn. 18.11.2013

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi serdecznie zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców, Przedstawicieli Parafii oraz Organizacji Pozarządowych z Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania.......

  Więcej..


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 5.11.2013

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Konkursy i ptrzetargi"


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia o dodano dn. 30.09.2013

Tegoroczny Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia odbył się 22 września 2013 r. Zarząd planował zorganizowanie turnieju na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w Gniłej, gmina Dobrzyniewo Duże. Jednakże z uwagi na deszczową pogodę został on przeniesiony do Hali Sportowej w Dobrzyniewie Dużym. ......

  Więcej..


Zmiana miejsca rozgrywania Turnieju Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 19.09.2013

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia został przeniesiony do sali sportowej w Dobrzyniewie Dużym. Data oraz godzina rozpoczęcia pozostaje bez zmian, tj. 22.09.2013 r., godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno.


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 11.09.2013

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza mieszkanców Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno na Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia, który odbędzie się w dniu 22.09.2013 na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gniła ...........

  Zaproszenie


Zaproszenie do udziału w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny dodano dn. 30-06-2013

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza wszustkich chetnych do udziału w konkursie..........

  Zaproszenie


Zaproszenie na Festyn Rodzinny w Krypnie dodano dn. 30-06-2013

Urząd Gminy Krypno, Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie oraz Biblioteka Publiczna w Krypnie serdecznie zapraszają w dniu 7 lipca 2013 r. na Festyn Rodzinny ..........

  Plakat informacyjny


Konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny Królewskiego Gościńca Podlasia 2013


„ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” dodano dn. 03-04-2013

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. „ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowanym w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. CEL PROJEKTU: podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych rolników i domowników mieszkających w województwie podlaskim, które umożliwią im wybór nowego zawodu w obszarze zielonej gospodarki. UCZESTNICY: Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS i/ lub ich domownikami, mieszkającymi w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wykonują działalność rolniczą i w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Podczas BEZPŁATNYCH szkoleń będzie można uzyskać PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ w zawodzie: • ROBOTNIK BUDOWLANY (budownictwo ekologiczne z gliny i słomy), • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych), • MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (montaż przydomowych oczyszczalni ścieków), • ALPINISTA PRZEMYSŁOWY. Uczestniczkom i uczestnikom oferujemy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, ochronne, zwrot kosztów badań lekarskich, opiekę wykwalifikowanej kadry. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie od 25 marca do 19 kwietnia 2013r. Formularz zgłoszeniowy dostępny na: www.fir.org.pl i w biurze projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok Zapraszamy do kontaktu: Katarzyna Kitlas: info@fir.org.pl Sławomira Machowicz: info5@fir.org.pl Tel./fax. 85 675 00 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dodano dn. 03-04-2013

Informujemy, że w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. Podlaski Oddział AR i MR w Białymstoku przeprowadzi nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach tego działania odsyłamy na stronę internetową AR i MR (www.arimr.gov.pl) lub do Podlaskiego Oddziału AR i MR.


Ankiety monitorujące dodano dn. 15-01-2013

W związku z koniecznością monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju prosimy wszystkich Beneficjentów, którym wypłacone zostało w roku 2012 dofinansowanie o wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia załączonej ankiety. Ankietę należy wypełnić dla operacji zakończonych dla których zostało wypłacone dofinansowanie. Wzór ankiety załączamy poniżej. Jeśli zrealizowaliście Państwo kilka operacji ankietę należy wypełnić dla każdej operacji oddzielnie. W razie wątpliwości lub problemów z wypełnieniem ankiety proszę o kontakt telefoniczny z Panem Andrzejem Zdanowiczem – 660 374 995 W przypadku rezygnacji z realizacji operacji lub w przypadku odrzucenia wniosku przez Instytucje Wdrażającą proszę o poinformowanie nas o tym fakcie podając tytuł operacji.

  Ankieta monitorująca


Informacje w sprawie naboru wniosków w roku 2013 i w latach następnych dodano dn. 15-01-2013

W związku z licznymi telefonami i mailami dotyczącymi mozliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie lub rozszerzenie działanosci gospodarczej informujemy, że Stowarzyszenie wyczerpało na dzień dzisiejszy środki przypadające na dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: 1. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 2. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 3. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Do wykorzystania została jeszcze kwota w wysokości ok. 80.000 zł. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Nabór wniosków planowany jest w II kwartale 2013 r. Zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odsyłamy do Podlaskiego Oddziału AR i MR.


Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania „Marijampoles” na Litwie dodano dn. 20-10-2012

W dniach 6 – 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie - do Lokalnej Grupy Działania „Marijampoles”. Wyjazd miał charakter wizyty studyjnej mającej na celu zapoznanie się z procedurą wdrażania Programu LEADER na Litwie oraz działalnością LGD. Wzięło w nim udział 45 członków Stowarzyszenia z gmin: Dobrzyniewa Dużego, Jasionówki, Knyszyn i Krypna......

  Sprawozdanie


Zakończenie wyboru wniosków dodano dn. 21-09-2012

W dniu 13 września 2012 r. Rada Stowarzyszenia dokonała wyboru wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Z 24 złożonych wniosków Rada przyznała dofinasowanie do 20 wniosków. W załaczeniu poniżej dostępne są listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych działań.

  Lista wniosków wybranych do dofinasowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Lista wniosków wybranych do dofinasowania w ramach działania "małe projekty"

Lista wniosków niewybranych do dofinasowania w ramach działania "małe projekty"

Lista wniosków wybranych do dofinasowania w ramach działania "mikroprzedsiębiorstwa"

Lista wniosków niewybranych do dofinasowania w ramach działania "mikroprzedsiębiorstwa"

Lista wniosków wybranych do dofinasowania w ramach działania "różnicowanie"

Lista wniosków wybranych do dofinasowania w ramach działania "różnicowanie"


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 7-09-2012

W czwartek 13 września o godz. 17.00 w w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbędzie sie posiedzenie Rady Stowatrzyszenia, na którym to Rada dokona wyboru wniosków do dofinansowania.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dodano dn. 21-08-2012

W związku z zakończonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR Pan Tomasz Adruszkiewicz - Przewodniczący zwołuje posiedzenie Członków w celu dokonania oceny złozonych wniosków. Z uwagi na dużą liczbę wniosków odbedą się 2 posiedzenia w dniu 28.08.2012 i w dniu 29.08.2012. Posiedzenia zarówno we wtorek jak i w środę odbędą się w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym i rozpoczną się o godz. 16.00 W imieniu Przewodniczącego prosimy o niezawodne przybycie.

Szkolenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia dodano dn. 21-08-2012

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 27-08-2012 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbędzie sie szkolenie Rady oraz Członków Zarządu. W ramach szkolenia przedstawiona będzie aktualna obowiązująca wersja Lokalna Strategia Rozwoju oraz procedura wyboru operacjia w ramach realizacji Strategii. Serdecznie zapraszamy.

Zakończenie naboru wniosków dodano dn. 21-08-2012

We wtorek 14 sierpnia o godz. 20.00 zakończyło sie przyjmowanie wniosków w ramach naboru ogłoszonego w dniu 29-06-2012 r. Liczba złożonych wniosków przekroczyła wszelkie oczekiwania. Łącznie Beneficjenci złożyli 24 wnioski o dofinansowanie. W załaczeniu poniżej dostępny jest wykaz złożonych wniosków. Wszystkie wnioski zostały złożone w dopuszczalnym terminie. Ostatniego Beneficjenta Biuro Stowatrzyszenia obsługiwało o godz. 19.00. W dwóch działaniach kwota pomocy o jaką wystąpili Beneficjenci znacznie przekracza limity dostepnych środków w tych działaniach. Który wniosek otrzyma dofinansowanie zadecyduje Rada Stowarzyszenia

  Wykaz wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji złożonych w konkursach ogłoszonych w dniu 29/06/2012 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


Nabór wniosków - WAŻNE dodano dn. 29-07-2012

W związku z dużą liczbą telefonów od osób i organizacji zainteresowanych pozyskanie środków na otworzenie lub rozszerzenie działaności gospodarczej informujemy, że w ogłoszonym w dniu 29.06.2012 r. naborze wnioski mogą składać mieszkańcy oraz podmioty i organizacje mające siedzibę oraz prowadzące lub planujące prowadzić działaność tylko na obszarze Stowarzyszenia, tj. na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno. Zainteresowanych nie spełniający w/w warunków odsyłamy do innych LGD stosownie do miejsca zamieszkania. Bliższe informacje dotyczące obszarów działania LGD można pobrać ze strony www.wrotapodlasia.pl w zakładce PROW.


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 15-07-2012

W niedzielę 17 czerwca 2012 o godz. 13.00 na placu Domu Pielgrzyma w Krypnie odbył się Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia. Poprzedzony był rozgrywkami piłki siatkowej, które odbyły się w sobotę 16 czerwca 2012 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Krypnie. Turniej wygrała drużyna gminy Dobrzyniewo Duże.......

  Więcej..


Spotkania informacyjne dodano dn. 10-07-2012

W związku z ogłoszonym w dniu 29.06.2012 r. naborem wniosków serdecznie zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców, Przedstawicieli Parafii oraz Organizacji Pozarządowych z Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia: 1. na uruchomienie nowej bądź też rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej, 2. na utworzenie dodatkowego źródła dochodu w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego – uruchomienie nierolniczej działalności gospodarczej, 3. na budowę, przebudowę i remont infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i społeczno – kulturalnej i obiektów małej architektury wraz z zakupem wyposażenia, odnawianie dachów i elewacji zabytkowych budynków. Spotkania te odbędą się w dniach: - 16 lipca 2012 r. o godz. 18.00 w Knyszyńskim Ośrodku Kultury - 17 lipca 2012 r. o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym - 18 lipca 2012 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce - 19 lipca 2012 r. o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 29.06.2012

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Konkursy i ptrzetargi"


Już wkrótce nabór wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 09-06-2012

Informujemy, że został uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim termin sładania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Planujemy ogłosić nabór wniosków w dniu 29.06.2012 r. Wnioski będzie można składać w okresie 16.07.- 14.08.2012 r. do następujących działań: 1. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 4. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Po ogłoszeniu naboru wniosków odbędą sie zebrania informacyjne. O terminach i miejscach spotkań poinformujemy w terminie późniejszym.


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 06-06-2012

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia, w czasie którego zmagać się będą w konkurencjach artystycznych, sportowych i kulinarnych drużyny z gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, K nyszyn i Krypno. Turniej odbędzie sie w niedzielę 17 czerwca 2012 o godz. 13.00 na placu Domu Pielgrzyma w Krypnie. Poprzedzony bedzie rozgrywkami piłki siatkowej w sobotę 16 czerwca 2012 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Krypnie. Rozpoczną się one o godz. 12.00.

  Więcej..


Walne Zebranie Członków dodano dn. 06-06-2012

Zarząd Stowarzyszenia infromuje, że w niedzielę 17.06.2012r. o godz. 11.30 w Domu Pielgrzyma w Krypnie odbędzie Walne Zebranie Członków. Serdecznie zapraszamy Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia.

  Porządek obrad


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia dodano dn. 15-03-2012

W dniu 28.01.2012 r. Walne Zebranie Członków uchwaliło zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju. Teks jednolity Strategii znajduje się w zakładce Stowarzyszenie, w podzakładce LSR. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z aktualną wersją tego dokumentu.


Walne Zebranie Członków dodano dn. 18-01-2012

Zarząd Stowarzyszenia infromuje, że w dniu 28.01.2012 r. o godz. 13.00 w świetlicy w Kruszynie odbędzie Walne Zebranie Członków. Serdecznie zapraszamy Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia.


,,Lokalne warsztaty florystyczne” dodano dn. 18-01-2012

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do udziału w projekcie ,,Lokalne warsztaty florystyczne” realizowanego w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

  Uczestnicy: Projekt skierowany jest w szczególności do niezatrudnionych mieszkanek i mieszkańców gmin: Dobrzyniewo Duże, Krypno, Knyszyn, Jasionówka w wieku 15-64 lat.

  Działania:

  W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  · 3 moduły szkoleniowe: warsztat florystyki, warsztat bukietów, warsztat plastyki obrzędowej,

  · doradztwo zawodowe i warsztaty aktywizujące.

  Cele projektu:

  · zwiększenie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gmin Krypno, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Jasionówka.

  · podniesienie pozarolniczych umiejętności zawodowych,

  · wzrost mobilności i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich.

  Zajęcia odbywać się będą w dwóch 10 – osobowych grupach w systemie weekendowym.

  Rekrutacja trwa do 27 stycznia 2012 r.

  Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail: info5@fir.org.pl; faxem 085 675 00 17, pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapraszamy do kontaktu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok 4, 15-889 Białystok Tel: 85 675 00 17 email: info5@fir.org.pl

  Agencja Zatrudnienia nr 5972

  Regulamin rekrutacji

  Formularz rekrutacyjny


„Wizyta studyjna po Krainie Lessowych Wąwozów” 2-4.09.2011 r. dodano dn. 21-09-2011

W dniach 2-4.09.2011 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Wojciechowa - do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Wyjazd miał charakter wizyty studyjnej mającej na celu zapoznanie się z produktem turystycznym „Szlakiem żelaza i kowalskich tradycji Ziemi Wojciechowskiej”. Wzięło w nim udział 41 członków Stowarzyszenia z gmin: Dobrzyniewa Dużego, Jasionówki, Knyszyn i Krypna.

  Sprawozdanie


Nabór wniosków do działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW dodano dn. 12-09-2011

W związku z ogłoszeniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013, zapraszam wszystkich chętnych do składania wniosków . Wnioski przyjmowane będą w terminie od 26.09.2011 r. do 7.10.2011 r. przez Podlaski Oddział ARiMR w Białymstoku. W załączeniu przekazuję ulotkę zawierającą podstawowe informacje na temat działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

  Ulotka


Ankieta monitorująca dodano dn. 8-09-2011

Szanowni Beneficjenci, w związku z koniecznością monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju proszę o wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia załączonej ankiety. Ankietę należy wypełnić dla operacji zakończonych dla których zostało wypłacone dofinansowanie. Jeśli zrealizowaliście Państwo kilka operacji ankietę należy wypełnić dla każdej operacji oddzielnie. W przypadku wątpliwości lub problemów z wypełnieniem ankiety proszę o kontakt telefoniczny z Panem Andrzejem Zdanowiczem – 660 374 995 W przypadku rezygnacji z realizacji operacji lub w przypadku odrzucenia wniosku przez Instytucje Wdrażającą proszę o poinformowanie nas o tym fakcie podając tytuł operacji.

  Ankieta monitorująca


Oznakowanie małych projektów dodano dn. 1-09-2011

W załączeniu przesyłam informację o konieczności oznakowania małych projektów. W przypadku braku odpowiedniego oznakowania trzeba będzie zwrócić udzieloną pomoc.

  Oznakowanie małych projektów


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dodano dn. 5-05-2011

25 czerwca 2011 w Świetlicy Wiejskiej w Górze, gm. Krypno odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Poczatek obrad o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

  Porządek obrad


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia - Jasionówka, 2011 dodano dn. 5-05-2011

W tym roku Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasiana odbędzie się przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasionówce. W sobotę 11.06.2011 r. o godz. 16.00 odbędą się rozgrywki w piłkę siatkową. Natomiast sam Turniej rozpocznie sie o godz. 12.30 w niedzielę 12.06.2011 r. Serdecznie zapraszamy.

  Plakat


Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych w dniu 28/02/2011 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. dodano dn. 20-05-2011

W ramach naboru wniosków ogłoszonym w dniu 28-02-2011 r. złożono łacznie 9 wniosków o przyznanie pomocy. 3 wnioski wpłynęły po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. W związku z tym nie podlegały one ocenie Rady i nie otrzymały dofinansowania. Poniżej zamieszczamy listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania.

  Lista wniosków "małych projektów" wybranych do dofinansowania

  Lista wniosków "małych projektów" niewybranych do dofinansowania

  Lista wniosków "różnicowanie" wybranych do dofinansowania

  Lista wniosków "różnicowanie" niewybranych do dofinansowania

  Lista wniosków "mikroprzedsiębiorstwa" wybranych do dofinansowania

  Lista wniosków "mikroprzedsiębiorstwa" niewybranych do dofinansowania


Podpisanie umowy przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objetego PROW na lata 2007 - 2013 dodano dn. 6-05-2011

W dniu 6-05-2011 r. podpisaliśmy umowę na dofinasowanie funkcjonowania naszego Stowarzyszenia na lata 2011 - 2015. Umożliwi to nam prowadzenie dalszej działaności. Mamy zapewnione dofinansowanie w wysokości 443 204,81 zł. Poniżej zamieszczamy zestawienie rzeczowo - finansowe.

  Zestawienie rzeczowo - finansowe


Posiedzenie Rady dodano dn. 13-04-2011

W związku z zakończeniem naboru wniosków, w dniu 27-04-2011 o godzinie 16.00 odbedzie się w Biurze Stowarzyszenia posiedzenie Rady na którym dokonana ocena złozonych wniosków. Materiały potrzebne do oceny są udostępnione w Biurze a ponadto zostaną przekazane w czasie szkolenia w dniu 19-04-2011. Serdecznie zapraszamy członków Rady.


Szkolenie członków Zarzadu i Rady dodano dn. 13-04-2011

W dniu 19-04-2011 o godzinie 15.00 odbedzie się w Gminnym Centrum Kultury szkolenie dla członków Zarzadu i Rady z procedury oceny wniosków. Serdecznie zapraszamy


Podsumowanie naboru wniosków dodano dn. 13-04-2011

W dniu 12-04-2011 o godzinie 15.30 zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji złożonych w konkursach ogłoszonych w dniu 28/02/2011 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wnioskodawcy złożyli 7 wniosków na realizację operacji o wartosci 575 252,05 zł. i na łaczną kwote dofinansowania w wysokości 256 232,61 zł.

  Szczegółowy wykaz złożonych wniosków


Instrukcje wypełniania wniosków mikro i róznicowanie dodano dn. 14-03-2011

W związku z licznymi zapytaniami dotyczacymi wypełniania wniosków przedstawiamy Państwu instrukcje wypełniania wniosków tradycyjnych (excel) do działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, co znacznie ułatwi Państwu wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy. W razie watpliwoci prosimy o kontakt telefoniczny: Andrzej Zdanowicz 660 374 995 lub Dorota Karpowicz 508 289 164

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Spotkania informacyjne dodano dn. 14-03-2011

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Stowarzyszenie zorganizowało w dniach 5 – 6 marca cykl spotkań z mieszkańcami

  Więcej.........


Szkolenie "Droga do celu" dodano dn. 03-03-2011 r.

ZAPRASZAMY ROLNIKÓW ORAZ DOMOWNIKÓW ROLNIKÓW Z WOJ. PODLASKIEGO NA BEZPŁATNE SZKOLENIA  1.  PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ I KANCELARYJNEJ, 2.   SEKRETARKA/ASYSTENTKA Z OBSŁUGĄ BAZ DANYCH, 3.   PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KADROWĄ PRZEDSIĘBIORSTW, 4.    OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, 5.  ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 6.  PROWADZENIE I PROMOCJA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI Szczegółowe informacje podane są w ogłoszeniu poniżej.

  Ogłoszenie str. 1

Ogłoszenie str. 2


 

Spotkania informacyjne dodano dn. 23-02-2011 r.

W związku z planowanym ogłoszeniem w miesiącu marcu 2011 r. naboru wniosków Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza zainteresowanych Mieszkańców Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno oraz Przedstawicieli Urzędów Gmin, Parafii oraz Organizacji Pozarządowych na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia ................

  Zaproszenie


 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 29.01.2011 dodano dn. 12-02-2011

W sobotę, 29.01.2011 r., w świetlicy w Kozińcach odbyło się Walne Zebranie Członków. W zebraniu uczestniczyło 37 członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie podjęło 6 ważnych uchwał mających wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia i dotyczących....

  Więcej..


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dodano dn. 24-01-2011

W dniu 29.01.2011 r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Kozińcach rozpocznie sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków.


 

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do LGD "Warmiński Zakątek" w Dobrym Mieście dodano dn. 31-12-2010

Sprawozdanie


 

Drugie szkolenie członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej dodano dn. 21-12-2010

Informujemy, że w dniu 30.12.2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbędzie się 2 szkolenie dla członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00


Szkolenie członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej dodano dn. 12-12-2010

Informujemy, że w dniu 18.12.2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbędzie się szkolenie dla członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00


Spotkania informacyjne dodano dn. 12-12-2010

W związku z planowanym naborem wniosków Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza zainteresowanych Mieszkańców Gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka i Knyszyn oraz Przedstawicieli Urzędów Gmin, Parafii oraz Organizacji Pozarządowych na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia ................

  Zaproszenie


 

Wyjazd szkoleniowy do LGD "Warmiński Zakątek" w Dobrym Mieście dodano dn. 2-11-2010

Uprzejmie informuję, iż autobus zabierający uczestników wyjazdu do LGD "Warmiński Zakątek" podstawiony będzie: - w Jasionówce przy Urzędzie Gminy o godz. 15,00, - w Krypnie przy Domu Pielgrzyma o godz. 15.30, - w Dobrzyniewie Dużym o godz. 16.00. Planujemy dojechać na miejsce o godz. 22.00. Na miejscu mamy zapewnioną kolację.Załączam program wyjazdu. Pozdrawiam Andrzej Zdanowicz

  Program wyjazdu

 

Bezpłatne warsztaty: „Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej” dodano dn. 22-10-2010

Europejskia Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego ma przyjemność zaprosić mieszkańców powiatu monieckiego do udziału w bezpłatnych warsztatach: „Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej” realizowanych w ramach projektu „Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz Budżet Państwa...................

  Zaproszenie

  Program warsztatów

  Formularz zgłoszeniowy


Zakończenie oceny wniosków dodano dn. 12-10-2010

W dniu 30.09.2010 r. Rada zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: 1. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wszystkie wnioski złożone w tym naborzez zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Wnioski przekazano do Instytucji Wdrażających.

  Lista wniosków "małych projektów" wybranych do dofinansowania

  Lista wniosków "różnicowanie" wybranych do dofinansowania


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia dodano dn. 20-09-2010

W związku z brakiem kworum na posiedzeniu Rady w dniu 19.09.2010 r. ponowne posiedzenie Rady odbedzie sie w dniu 30.09.2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie............

  Więcej..


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację projetu pod nazwą: „Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach” dodano dn. 15-09-2010

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach reprezentowana przez Proboszcza Ks. Jerzy Rachwało informuje iz w dniu 14-09-2010 r. została podpisana umowa na realizacje projektu pod nazwą: „Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoław Pogorzałkach” z Przedsiębiorstwem Budowlanym MarBud Marcin Wojtulewicz, ul. Lipowa 2/2, 16-002 Dobrzyniewo Duże ................

  Więcej..


Turniej Wsi Pratnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia 2010 dodano dn. 07-09-2009

Sprawozdanie......

 Więcej..


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia dodano dn. 3-09-2010

W związku z zakończeniem w dniu 31.08.2010 r. naboru wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: 1. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w dniu 19.09.2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie............

  Więcej..


Posumowanie naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ogłoszonego w dniu 20/07/2010 r. dodano dn. 03-09-2010

W 31-08-2010 r. o godzinie 15.00 zakończył sie nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w dniu 20/07/2010 r. 1. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W wymaganym terminie złożono 5 wniosków na dofinansowanie operacji o wartości 235 789,74 zł., w tym kwota dofinansowania wynosi 124 453,09 zł.

  Więcej..


Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr 226874 – 2010 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pod nazwą: „Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach” dodano dn. 30-08-2010

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach reprezentowana przez Proboszcza Ks. Jerzy Rachwało działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację projektu: „Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach” ................

  Więcej..


„Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia” dodano dn. 20-08-2010

Zarząd Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia serdecznie zaprasza na „Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia”, który odbędzie sie 29.08.2010 na Stadionie Podlasiak w Knyszynie................

  Więcej..


Posumowanie naboru wniosków w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi dodano dn. 20-08-2010

W dniu 10.08.2010 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia, na którym dokonano oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w naborze ogłoszonym w dniu 15.06.2010 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Złożono 2 wnioski, które zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania. Po ocenie Kierownik Biura Stowarzyszenia przekazał wnioski do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

  Lista wniosków wybranych do realizacji


Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie folderu dodano dn. 06-08-2010

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.06.2010 przez Zarząd Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia konkurs na opracowanie folderu promującego obszar działania Stowarzyszenia obejmujący gminy: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno wpłynęły 3 oferty............

  Więcej..


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia dodano dn. 03-08-2010

W związku z zakończeniem w dniu 30.07.2010 r. naboru wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w dniu 10.08.2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie............

  Więcej..


Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację projektu pn. Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach dodano dn. 02-08-2010

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach ogłasza wprowadzenie zmian adresowych w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na realizację projektu pn. Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach...........

  Więcej..


Przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach dodano dn. 27-07-2010

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach ogłasza przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach............

  Więcej..

 SIWZ

 Projekt budowlany drogowy

 Przedmiar robót


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 20-07-2010

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..


Konkurs na opracowanie folderu dodano dn. 17-06-2010

Zarząd Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia zaprasza do złożenia oferty: na opracowanie folderu promującego obszar działania Stowarzyszenia obejmujący gminy: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Knyszyn i Krypno......

  Więcej..


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 15-06-2010

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia dodano dn. 12-03-2010

W dniu 27.03.2010 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym rozpocznie się posiedzenie Rady w sprawie wyboru wniosków o przyznanianie pomocy złożonych w naborze wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju trwającym od 01.02.2010 r. do 02.03. 2010 r. Posiedzenie jest jawne. Porządek obrad w załączeniu. Więcej..


Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 12-03-2010

W dniu 2.03.2010 r. minął termin sładania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: 1. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3. dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 4. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Beneficjenci złożyli 9 wniosków na wartość całkowitą 1 272 503,48 zł. i ubiegają się o dofinansowanie w wysokości 709 425,00 zł. W tabeli poniżej zestawiono listę złożonych wniosków, wartość całkowitą operacji, wykość koszów kwalifikowalnych oraz planowane dofinansowanie. Nie wpłynął żaden wniosek w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zaś w planowana wartość dofinansowania wniosków dla malch projektów przekroczyła limit dostepnych środków. Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków odbędzie się 27 marca 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Więcej..


Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2010 dodano dn. 26-01-2010

W dniu 20.01.2010 r. podpisaliśmy z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007 - 2013. W ramach tej umowy Stowarzyszenie otrzyma w roku 2010 dofinasowanie w wysokości 101 695,34 zł. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji, znajduje się w zakładce "Wdrażanie LSR".


Zmiana załączników Nr 1 Doświadczenie Beneficjenta dodano dn. 20-01-2010

Infromujemy wszystkich potencjalnych Beneficjentów, iż nastąpiła zmiana Załacznika Nr 1 - Doświadczenie Beneficjenta. Zmiana ta spowodowana jest omyłkowo wpisanym okresem "...w ciągu ostatnich 5 lat....", za który beneficjent może wykazać doświadczenie. Okre ten wynosi 2 lata. Nowe wzóry załaczników znajdują się w dokumentacji konkursowej w zakładce "Konkursy". Stare załaczniki zostały wycofane.


Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 29-12-2009

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dodano dn. 20-07-2010

Zarząd Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania......

  Więcej..


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej     dodano dn. 20-07-2010

 Załacznik nr 1. Doświadczenie beneficjenta

 Załacznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Plan ekonomiczny operacji

 Oświadczenie właściciela

 Pomoc de minimis

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Wzór wniosku o dofinansowanie

 Istrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Małe projekty     dodano dn. 20-07-2010

 Kalkulator

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Odnowa i rozwój wsi     dodano dn. 15-06-2010

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej     dodano dn. 29-12-2009

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Plan ekonomiczny operacji

 Oświadczenie właściciela

 Pomoc deminimis

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw     dodano dn. 29-12-2009

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Plan ekonomiczny operacji

 Oświadczenie właściciela

 Pomoc deminimis

 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Odnowa i rozwój wsi     dodano dn. 29-12-2009

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Małe projekty     dodano dn. 29-12-2009

 Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania wniosku

 Wykaz niezbędnych dokumentów

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Kryteria zgodności operacji z LSR

 Lokalne kryteria LGD


Spotkania informacyjne dodano dn. 08-12-2009

W dniach 5 i 6 grudnia obyły się spotkania informacyjne z Mieszkańcami gmin: Dobrzyniewa Dużego, Jasionówki, Knyszyna i Krypna. Spotkania te miały na celu przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju naszego Stowarzyszenia na: 1. na uruchomienie nowej bądź też rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej, 2. na utworzenie dodatkowego źródła dochodu w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego – uruchomienie nierolniczej działalności gospodarczej, 3. na budowę, przebudowę i remont infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i społeczno – kulturalnej i obiektów małej architektury wraz z zakupem wyposażenia, 4. na rewitalizację obiektów zabytkowych, odnawianie dachów i elewacji zabytkowych budynków architektury sakralnej. Spotkania te spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział łącznie ponad 40 osób. Zgodnie z życzeniem uczestników spotkań w zakładce Wdrażanie LSR zostały umieszczone Rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz wzory innych dokumentów, które będą załącznikami do wniosków. Pozdrawiam wszystkich Mieszkańców - Andrzej Zdanowicz


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 29 listopad 2009 r. dodano dn. 30-11-2009

W dniu 29 listopada 2009 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miedzy innymi zostały uchwalone zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. Umożliwi nam to ogłoszenie konkursu na nabór wniosków o przyznanie pomocy. Tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju zamieszczono w zakładce Wdrażanie LSR.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dodano dn. 30.11.2009 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców, Przedstwicieli Urzedów, Prafii, Organizacji Pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia: 1. na uruchomienie nowej bądź też rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej, 2. na utworzenie dodatkowego źródła dochodu w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego – uruchomienie nierolniczej działalności gospodarczej, 3. na budowę, przebudowę i remont infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i społeczno – kulturalnej i obiektów małej architektury wraz z zakupem wyposażenia, 4. na rewitalizację obiektów zabytkowych, odnawianie dachów i elewacji zabytkowych budynków architektury sakralnej. Spotkania te odbędą się: - w dniu 5.12.2009r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Knyszynie i o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, - w dniu 6.12.2009 r o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce i o godz. 18.00 w Domu Pielgrzyma w Krypnie

 Więcej..


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 29 listopad 2009 r. dodano dn. 25-11-2009

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia, które odbędzie się w dniu 29 października 2009 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Zebranie rozpocznie się o godzinie 1300. Proponowany porządek Wlanego Zebrania: 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 5. Uchwalenie wysokości diety dla Czlonków Rady za udział w posiedzeniu 6. Wolne wnioski 7. Dyskusja. 8. Zakończenie obrad. Z poważaniem Andrzej Zdanowicz Wiceprezes


Złożyliśmy nowy wniosek na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia w 2010 r. dodano dn. 18-10-2009

15 października 2009 r. złożyliśmy wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o przyznanie pomocy na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w roku 2010. Jeśli przejdzie on pozytywną weryfikację otrzymamy dofinansowanie na funkcjonowanie Stowarzyszenia oraz na utrzymanie Biura. Ubiegamy się o kwotę dofinansowania w wysokości 101 815,34 zł.


Turniej Wsi Pratnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia 2009 dodano dn. 18-10-2009

Sprawozdanie......

 Więcej..


Zaproszenie na Turniej Wsi Pratnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 28-09-2009

Zaproszenie......

 Więcej..


Regulamin Turnieju Wsi Pratnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia dodano dn. 25-09-2009

Reglamin......

 Więcej..


Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia dodano dn. 11-09-2009

W dniu 11 września 2009 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznanie pomocy na działalność Stowarzyszenia ......

 Więcej..


Rozstrzygnięcie konkursu na pracowników Biura dodano dn. 07-09-2009

27.08.2009 rostrzygnięto konkurs na pracowników Biura. Zarząd powołał na kierownika Biura Andrzeja Zdanowicza, a na księgową - pracownika Biura Dorotę Karpowicz

 


Sukces dodano dn. 07-09-2009

Podpisaliśmy umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia

 Więcej..


Nowa szansa na normalne funkcjonowanie dodano dn. 07-09-2009

28 stycznia 2009 r. złożyliśmy 2 wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

 Więcej..


Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy   dodano dn. 07-08-2009

Zarzad Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia” ogłasza nabór kandydatów na niżej wymienione stanowiska w Biurze Stowarzyszenia ul. Białostockiej 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże:
I. Kierownik Biura – koordynator realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
II. Ksiegowa - pracownik Biura 1/2 etatu.

 Pełna treść ogłoszenia

 Kwestionariusz osobowy

 Oświadczenia


Wyjazd studyjny członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Stowarzyszenia Spreewald w Niemczech 22 – 24 listopad 2007 r.   dodano dn. 03-08-2009

W dniu 22 listopada 2007 r. 25 członków naszego Stowarzyszenia wyjechało do Stowarzyszenia Spreewald. Swoja działalnościa obejmuje ono Rezerwat Biosfery „Szprewald” o powierzchni 475 km2 i leżącym w południowo - wschodniej części Brandenburgii, na terenie 3 powiatów:...

 Więcej..


Aktualizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia. 12 – 13 pazdziernika 2007 r.   dodano dn. 03-08-2009

W roku 2007 rozpoczął sie nowy okres programowania dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej obejmujący lata 2007 – 2013. W latach tych będą obowiązywały nowe zasady wdrażania Programu LEADER oraz rozszerzony bedzie katalog zadań, na które bedzie można uzyskac dofinansowanie. Aby Stowarzyszenie mogło ubiegać się o dofinansowanie należy zaktualizować strategię rozwoju. Przy okazji rozszerzony będzie na prośbę mieszkanców obszar działania stowarzyszenia o Gminy Jasionówka i Knyszyn. W dniach 12 – 13 pazdziernika 2007 w Domu Pielgrzyma w Krypnie odbyły się warsztaty poświecone aktualizacji strategii Stowarzyszenia.

 Więcej..


Turniej Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Goscinca Podlasia   dodano dn. 03-08-2009

Turniej Wsi odbył sie w niedziele 23 września 2007 r. na boisku sportowym przy Gimnazjum w Krypnie Kościelnym. Do rywalizacji staneły reprezentacje mieszkanców Gmin: Dobrzyniewa Dużego liczaca 30 osób pod przewodnictwem Pana Tomasza Paca, członka Stowarzyszenia i dyrektora Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym oraz Krypna liczaca 29 osób pod przewodnictwem Pani Barbary Pac, członka Zarzadu Stowarzyszenia i dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie.

 Więcej..


Warsztaty gminne dla lokalnych liderów "Nasze pomysły na rozwój"   dodano dn. 03-08-2009

W dniu 15 stycznia odbyło się spotkanie w Dobrzyniewie Dużym pt. „Co daje partnerstwo? Jakie są korzyści ze współpracy między gminami?”. Uczestnikami spotkania było 40 najbardziej zaangażowanych liderów organizacji, instytucji i firm oraz inni goście z dwóch gmin partnerstwa Dobrzyniewo Duże i Krypno. Celem warsztatów było sprecyzowanie kwestii technicznych związanych z kolejnymi działaniami oraz wspólne określenie dalszych kierunków działań w oparciu o doświadczenie i wiedzę starych oraz nowych partnerów.

 Więcej..


ZSROW  dodano dn. 16-09-2007

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w ramach Programu LEADER+ dla Gmin Krypno i Dobrzyniewo Duże, ze szczególnym uwzględnieniem roli turystyki

 Więcej..


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia